Biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki, güneşten daha parlak ve Cennet gibi güzel ve saadet-i ebediye gibi şirindir. YeniAsya
ツイート
467
フォロー
832
フォロワー
382

18
RT

SAİD@Saidyaykal
Twitter Icon

"Dikkat ediniz, dört cihetle bize taarruz var. Münafıklar, taarruz plânı çeviriyorlar!" Demir gibi sebat ediniz. Bir halt edemezler!" Kastamonu Lahikası https://t.co/FRzWxdzamV

9日前

17
RT

SAİD@Saidyaykal
Twitter Icon

Risâle-i Nûr’u bilerek ve anlayarak okumak Allah’ın izniyle imanı taklidi olmaktan kurtarır, iman-ı tahkikiyi kazandırır. #DünyaBuEserleriOkuyor https://t.co/ch8MpgISNb

29日前

10
RT

SAİD@Saidyaykal
Twitter Icon

Ey hocalar ve halifeler! Bizim ilmimiz bize yeter deyip yıldız böceği gibi şavkınıza, ilminize aldanmayın İnsanın kendi bildiği kendine kâfi gelmez. Her insan, her meseleyi yalnız anlayamaz. Uyuyorsunuz! Uyuduğunuz miktar artık yeter! Uyanmalı... #DünyaBuEserleriOkuyor

29日前

9
RT

SAİD@Saidyaykal
Twitter Icon

İyi olmanızı istiyorsanız evvelâ kötülüğünüze inanınız, kusurlardan kurtulmak istiyorsanız evvelâ kendi kusurunuzu görüp, kendinizi kusursuz zannederken, kusurlu olduğunuzu müşahede ediniz. Zübeyr Gündüzalp

7月8日

8
RT

SAİD@Saidyaykal
Twitter Icon

Ey Nurcular! Sizin hakiki vazifeniz, dünyaya bakmak değildir. Farz-ı muhal olarak dünyaya da bakılsa bakınız ve görünüz ve zuhuru muhtemel dehşetli yangınlar sebebiyle ve o yüzden karşılaşmanız ihtimali bulunan tehlikeler dolayısıyla kat'iyen sarsılmayınız, fütur getirmeyiniz.

6月20日

8
RT

SAİD@Saidyaykal
Twitter Icon

Kardeşlerim! Hiç merak etmeyiniz. Kat'î kanaatim geldi, bizler bir inayet altında, gayet ehemmiyetli bir hizmette ve ihtiyar ve iktidarımız haricinde bir dest-i gaybî tarafından istihdam ediliyoruz. Emirdağ Lahikası

11日前

7
RT

SAİD@Saidyaykal
Twitter Icon

Yeniasya Vakfı ve Avusturya Nur Vakfı tarafından Sudan Etiyopya ve Somali'de kesilen kurban bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştı. #Yeniasyavakfı @AVakfi #yeniasya https://t.co/WQj1TGbId8

8月14日

7
RT

SAİD@Saidyaykal
Twitter Icon

-Nurcuların ehemmiyetli bir virdi olan Cevşenü'l-Kebir'i ... -Ben de dedim: Otuzbeş seneden beri her gün Cevşen'i okuduğum halde ... -İnşâallah yakında o mübarek Cevşenü'l-Kebir, Nurcuları şavkıyla tenvir edecek. #RisaleiNur Emirdağ Lahikası

8月6日

6
RT

SAİD@Saidyaykal
Twitter Icon

Maalesef câmilere Ramazan-ı Şerifte bid'alar girdiğinden, duaların kabulüne sed çekip ferec gelmedi. Nasılki sâbık hadîsin sırrıyla: Sadaka, belayı ref' eder Ekseriyetin hâlis duası dahi, ferec-i umumîyi cezbeder. Kuvve-i cazibe vücuda gelmediğinden,fütuhat da verilmedi Lemalar

6月9日

6
RT

SAİD@Saidyaykal
Twitter Icon

İhsan-ı İlahîden fazla ihsan, ihsan değildir. Her şeyi, olduğu gibi tavsif etmek gerektir. Mektubat

6月28日

6
RT

SAİD@Saidyaykal
Twitter Icon

Şevke medar Maşallah kardeşlerimize 🙂☺️ https://t.co/ymh4lgVz4F

7月22日

6
RT

SAİD@Saidyaykal
Twitter Icon

Haklı olsa, haksız olsa bu halimizde münakaşa eden haksızdır. Bir dirhem hakkı varsa, münakaşa ile bin dirhem bizlere zararı dokunabilir. Şualar -

18日前

5
RT

SAİD@Saidyaykal
Twitter Icon

Küçüklüğümde camide müezzinliği daima biz çocuklar yapardık hatta bunun için diğer arkadaşlar ile sıraya girerdik Namaz çıkışı da cemaat başımızı okşar tebrik ve teşvik ederdi. Bu durum çocukların severek camiye gelmelerini sağlayan önemli bir etkendi.

7月13日

5
RT

SAİD@Saidyaykal
Twitter Icon

“Allahım! Dalalete (sapıklığa) düşmekten veya (başkalarını) dalalete düşürmekten, hataya düşmekten veya (başkasını) hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan, sana sığınırım.” (Ebu Dâvûd, “Edeb”, 112)

6月2日

5
RT

SAİD@Saidyaykal
Twitter Icon

İlhamını doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp dinsizlik cereyanına karşı manevi atom bombası kuvvetinde olan Risale-i Nur bu zamanın manevi hastalıklarına en tesirli bir ilaçtır. #DünyaBuEserleriOkuyor

29日前RT先またはリプライ先

ibrahim özdabak@ibrahimozdabak
Said Akça@eeesaidakca
SAİD@Saidyaykal
Muhammed M. Okur@okurmeliksah
Yeni Asya 111@yeniasya111
Yeni Asya Vakfı Hizmetiçi Eğitim Merkezi@i_egitim
Muhammed Nur Sungur@mnsungur
Murat Sayan@muradsayan
Muhammed İsmail Tezer@ismail_tezer
Risale-i Nur Kongresi@RNKongresi